Služby

Osobně provádím výuku a výcvik sk. B viz fotodokumentace.

Kladu důraz na klidné vysvětlování pravidel silničního provozu a ovládání vozidla s prvky asertivity nezbytnými hlavně v pražském provozu.
Výcvik, který obnáší dle zákona 28 hodin jízdy pro sk. B si rozplánujeme dle potřeb žáka a to i ve večerních hodinách popřípadě o víkendech.

Konzultační hodiny pro individuální výuku jsou každý čtvrtek od 17h do 19h v provozovně (viz mapka), vždy objednané

Pokud se s žákem dohodneme na jiném termínu konzultací, je možné hodiny přesunout na víkend (viz.kontakt).

Zdravotní příprava probíhá vždy první čtvrtek v měsíci od 17h do 19h v provozovně v Praze 4